Schepenbank Bergeijk 1678 - 1683


Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventaris nummer 34

 inv. 34 deelvergroting afb. 1 120416

Toelichting:

Deze bundel bevat 215 folio’s: akten van transport van onroerend goed, maar ook akkoorden, geloften, geldleningen enz.
Verder nog twee losse documenten: een kwitantie bij folio 192 ingevoegd en achterin een akte van “minnelijcke scheijdinge ende deijlinge” van Jan Peeters [Jan Peeter Daris, alias Lathouwer] waaruit blijkt dat toch niet alles ‘minnelijck’ is verlopen.

inv. 34 afb 2

 

inv. 34 deelvergroting afb. 2 120416

 


 

De samenvattingen van de protocollen vindt u in onderstaand PDF-bestand.

Schepenbank Bergeijk 1678-1683 ]

 

 Bij de samenvattingen is gebruik gemaakt van de volgende tekens en afkortingen:

c.u.          cum uxore: met echtgenote
f               folio, blad
lo             lopenzaat
n.w.z.o.   windrichtingen
r.             reengenoot of reengenoten
ro            roede
sp           spijntzaat
v/h          voorheen
vo           verso, achterkant van folio
vv           vervolg (doorlopende tekst)
wed.       weduwe / weduwnaar
x            getrouwd met
xx          hertrouwd met

 

Piet Aarts, april 2012