Teutenlijst

 

In de teutenkamer van Bezoekerscentrum Teutenhuis, op de plaats waar sinds kort het oude en in oude glorie herstelde uurwerk is geplaatst, hing voorheen het bijgaande overzicht: een lijst van namen van teuten of nauw bij de teutenhandel betrokken personen uit Bergeijk, Luyksgestel, Riethoven en Westerhoven.

De lijst is samengesteld op grond van vermelding in een of meer van de daarbij vermelde bronnen.
Onder de kolom ‘periode’ worden jaartallen vermeld die in de desbetreffende bron worden genoemd of die daaruit kunnen worden afgeleid. Die jaartallen kunnen betrekking hebben op zeer verschillende feiten zoals geboorte, huwelijk of overlijden, maar ook bv. paspoortaanvrage, afgifte borgbrief of emigratie.

De lijst is zowel te kort als te lang.

Te kort:

  • Het overzicht moet gezien worden als een werkdocument, aan verandering onderhevig. Bij raadpleging van andere bronnen zullen ook weer andere namen kunnen worden toegevoegd.
  • Bij een tiental namen is als bron vermeld: RA. (Rechterlijk Archief). Op het ogenblik wordt dit archief (de schepenbankprotocollen) nageplozen op het voorkomen van koopmanschappen die wijzen op teutenhandel. Dat levert mettertijd een afzonderlijk overzicht op waarvan nu al duidelijk is dat het aanzienlijk meer namen zal bevatten dan de tien hiervoor genoemde.

Te lang:

Verschillende schrijfwijzen van de naam van dezelfde persoon worden gerespecteerd: bv. Volders/Volters, Rombouts/Rombauts. Dat zal er ongetwijfeld toe leiden dat het overzicht een aantal dubbelvermeldingen bevat en moet worden opgeschoond als het om het exacte aantal personen gaat.

Publicatie van de lijst in de teutenkamer heeft enkele keren reactie van bezoekers uitgelokt.
Wij hopen dat publicatie op deze website tot nog meer reacties aanleiding zal geven.

In onderstaand Excel-bestand vindt u de 'Teutenlijst'.

Teutenlijst (herzien 4 feb. 2012) ]

 

Piet Aarts, januari 2012