Schepenbank Bergeijk  1700 - 1724

 

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, inventaris nr. 36

 

voorwoord schepenbank bk afbeelding 1

 

Toelichting:

Inventaris nummer 36 ziet er aan de buitenkant op ’t oog goed uit. De schijn bedriegt echter. Grote delen van de inhoud zijn ernstig door inktvraat aangetast en daardoor bijna onleesbaar geworden, terwijl de desbetreffende pagina’s breekbaar zijn geworden en er zelfs gaten in zijn gevallen.

voorwoord schepenbank bk afbeelding 2Dit was in 2007 reden om met spoed de inhoud te fotograferen en op schijf vast te leggen voordat het boekwerk misschien niet meer toegankelijk zou worden verklaard.

De gehele inhoud van het boek is gefotografeerd, inclusief de index (op voornaam!).

Veel van de foto’s zijn m.b.v. helderheid en contrast gemanipuleerd om de tekst leesbaarder te maken.

Het boek bevat in totaal op 460 bladen en nog enkele losse papieren meer dan 900 bladzijden handgeschreven teksten, hoofdzakelijk akten van transport. Het betreft vooral de overdracht van onroerend goed, maar ook van geld en obligaties.

In 2010 werd ons vermoeden bevestigd: het bovenbeschreven boekwerk is vanwege de kwetsbare toestand waarin het zich bevond door het Regionaal Historisch Centrum te Eindhoven uit de roulatie genomen en pas weer na een eventuele restauratie publiek toegankelijk. Maar gelukkig hadden we de foto’s nog! 


 

Van een beperkt aantal aktes, in het overzicht aangegeven met t of (t) tussen het jaartal en folionummer, zijn achter de samenvattingen gehele of gedeeltelijke transcripties toegevoegd. De samenvattingen van de protocollen en de transcripties vindt u in onderstaand PDF-bestand.

Schepenbank Bergeijk 1700-1724 ]

 

Bij de samenvattingen is gebruik gemaakt van de volgende tekens en afkortingen:

c.u.          cum uxore: met echtgenote

f               folio, blad

lo              lopenzaat

n.w.z.o.    windrichtingen

r.              reengenoot of reengenoten

ro             roede

sp            spijntzaat

v/h           voorheen

vo            verso, achterkant van folio

vv            vervolg (doorlopende tekst)

wed.        weduwe / weduwnaar

x             getrouwd met

xx            hertrouwd met

 

Piet Aarts, oktober 2011